Les nostres instal·lacions

Som una escoleta acollidora plena d’espais diversos i suggerents, que donen resposta a les necessitats que puguin tenir els infants: espais de calma, de moviment, d’experimentació, de cura, de descans, de vida.

L’espai és lluminós, totes les aules són exteriors amb grans finestrals de llum natural, colors senzills i les parets no están sobrestimulades perquè els nens aprenen fent i no d’una forma passiva.

asi somos equipo petits ferrerets
instalaciones petits ferrerets
instalaciones
metodología

Partim de la concepció que el nin és competent, capaç de pensar, de participar, de decidir, d’establir vincles afectius i relacions diverses, amb dret a viure en un ambient agradable on es senti respectat, estimat i valorat. Per aquest motiu, l’estructuració de les cinc aules amb què comptem, permeten que l’infant trobi diferents propostes perquè vagi aprenent al seu ritme, satisfent les seves necessitats individuals en un mateix espai.

L’espai és agradable, funcional i còmode, més semblant a un ambient familiar que a una aula tradicional. Totes les aules compten amb diferents espais: zona de trobada, zona de moviment, zona d’expressió i comunicació, zona de manipulació i experimentació, etc on es pot moure lliurement i en les que descobreix el material a través del qual avançarà en el seu procés d’aprenentatge.

UN AMBIENT SEGUR I RELAXAT,

respecta les diferents necessitats de cada infant.

Comentaris

Testimonis

Reservar Cita

Por favor, contacta con nosotros para concretar una fecha y hora a través del siguiente formulario. 

Recuerde que una vez realizada la reserva de cita, la Escoleta le confirmará vía email o por teléfono la hora y el día seleccionado. Gracias.

Nombre *
Apellidos *
Teléfono *
E-mail *
Fecha de nacimiento del niño/a *
Seleccione fecha y hora *
Una vez seleccionada la fecha le aparecerá abajo las horas libres. Debe seleccione una hora y clickar en siguiente.
Comentarios