PSICOMOTRICITAT

A psicomotricitat es treballen diferents conceptes. En aquesta sessió es van treballar llarg, curt, textures i mides.