https://petitsferrerets.es/wp-content/uploads/2015/07/Logo_Escuela_Amiga_de_UNICEF-11.jpg

PETITS FERRERETS PRIMERA ESCOLETA AMIGA D’UNICEF

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets