escoletes i escoletes “low cost”

Des de l’escoleta ens fem ressò del Decret que vol aprovar la conselleria en referència a la legalització de les guarderies o escoletes “low cost” . La nostra posició no pot ser d’altre que estar en contra, doncs creiem fermament que l’etapa de 0-3 anys és la més important en el creixement d’un infant. Per tant no donar-li la qualitat que es mereix és no donar-li la oportunitat de poder créixer al màxim en tots els aspectes. Us deixem una carta informativa i un enllaç per si voleu firmar.

Desde la guardería nos hacemos eco del Decreto que quiere aprobar la conselleria en referencia a la legalización de las guarderías o jardines “low cost”. Nuestra posición no puede ser otro que estar en contra, pues creemos firmemente que la etapa de 0-3 años es la más importante en el crecimiento de un niño. Por lo tanto no darle la calidad que se merece es no darle la oportunidad de poder crecer al máximo en todos los aspectos. Os dejamos una carta informativa y un enlace por si desea firmar.

Click aquí

Compartir

Otras noticias

miró i natura

Escoleta Petits Ferrerets Publicado por Escoleta Petits Ferrerets · 1 h · Avui els nostres nins grans han fet una activitat d’art sensorial en estat

el dinar a l’escoleta

Només de veure-ho ja vénen ganes de menjar-s’ho. L’alimentació és important a l’escoleta. Un menjar equilibrat és important. L’empresa de nutrició CESNUT ens elabora els

ADAPTACIÓ

Ja ha passat una setmana de l’inici del curs i els nous alumnes ho estan fent més que bé. Donar seguretat i establir el vincle

Reservar Cita

Por favor, contacta con nosotros para concretar una fecha y hora a través del siguiente formulario. 

Recuerde que una vez realizada la reserva de cita, la Escoleta le confirmará vía email o por teléfono la hora y el día seleccionado. Gracias.

Nombre *
Apellidos *
Teléfono *
E-mail *
Fecha de nacimiento del niño/a *
Seleccione fecha y hora *
Una vez seleccionada la fecha le aparecerá abajo las horas libres. Debe seleccione una hora y clickar en siguiente.
Comentarios