psicomotricitat

Un dels nostres projectes és el de PSICOMOTRICITAT. Cada sessió treballa diferents objectius. En aquesta sessió estava orientada al lliure moviment amb agents grossos. Gaudir del joc que ells mateixos creen és sempre enriquidor.