DECRET EDUCACIÓ

GRAN DÍA PER L, ENSENYAMENT 0-3 A LES ILLES BALEARS, EN EL PARLAMENT S’HA APROVAT PER UNANIMITAT: La retirada del decret de guarderies Low-Cost L’elaboració d’un PLA PEL 0-3 EDUACTIU A LES ILLES BALEARS que es durà al Parlament LES BEQUES DE MENJADOR També s’ha acordat DEMANAR MILLOR FINANÇAMENT A MADRID.