activitats de matemàtiques

Els nostres grans treballen també les activitats lògiques matemàtiques. Són aquelles en què es treballen les qualitats dels objectes (colors, textura, mida, pes…), les quantitats dels objectes (molts – pocs, un – dos – tres, més – menys, tots – cap…) i l’espai que envolta els objectes (dins – fora, davant – darrere, sobre – […]