Jos heurístic

El joc heurístic és una activitat que aprofita les accions espontànies dels infants al mateix temps que les potencia. També contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants. El juego heurístico es una actividad que aprovecha las acciones espontáneas de los niños al mismo tiempo que las potencia. […]