La psicomotricidad

El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament psicològic de l’infant,i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control del propi cos i arriba fins al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta.