METODOLOGIA

A l’hora de treballar el nostre objectiu principal és que els infants de la nostra escola siguin feliços, per això l’hem convertit en un espai familiar on els valors afectius i els interessos dels nostres infants prevalguin per sobre de tot, en un clima de seguretat i confiança.
Totes les activitats giren entorn del joc, aconseguint així que actuïn de forma natural i espontània.

Objectius Generals

El centre d’educació infantil Petits Ferrerets ha estat creat amb 2 objectius generals:

  1. Ajudar a conciliar la vida laboral i familiar
  2. Oferir una assistència i educació de qualitat als nens de 0-3 anys

L’educació infantil contribuirà a desenvolupar en els nens les capacitats que li permetin (objectius generals de l’etapa d’educació infantil de 0-6 anys):

  • Conèixer el seu propi cos i el dels altres
  • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social
  • Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals
  • Desenvolupar les seves capacitats afectives
  • Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes elementals de convivència així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes
  • Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió
  • Iniciar-se en les habilitats lògic-matemàtiques, moviment, el gest i ritme

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets