CEI Petits Ferrerets

 

El CEI Petits Ferrerets, en ser un centre d’educació infantil autoritzat per la Conselleria d’Educació del Govern dels Illes Balears (Codi de Centre: 07014119), compleix tota la normativa en quan a instal·lacions:

• espais
• metres a les aules
• ràtios nens / professora
• en matèria sanitària
• titulació de les nostres mestres

El centre educatiu consta de: 5 aules amb lavabos o zona de canvi dintre de cada aula habilitats segons normativa i amb visibilitat de l’educadora en tot moment a la resta dels nens, cuina pròpia, lavabo independent per al personal i adaptat segons normativa a minusvàlids i gran pati exterior.

Totes les aules tenen un generador d’ozó, que és considerat el millor desinfectant, a més d’eliminar els olors, així esterilitza l’aire enriquint-ho d’oxigen, millorant la qualitat de l’oxigen i reduint molt les probabilitats d’adquirir malalties contagioses.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets