Avantatges Kids&Us

 

Començar a aprendre anglès des de petits aporta una sèrie d’ avantatges molt importants per al nen o nena en el desenvolupament del coneixement d’un nou idioma. Kids&us english for little people comporta:

  • Pronunciació. Els nens que comencen a aprendre una nova llengua des de ben petits tenen millor pronunciació i entonació que els que comencen més tard.
  • Els nens tenen una actitud més positiva a l’hora d’aprendre un idioma. Els nens que comencen a aprendre una llengua d’una manera amena i divertida demostren una actitud molt més positiva envers l’aprenentatge de noves llengües.
  • Facilita la lectura en l’idioma que s’aprèn. Quan arriba l’edat de començar a llegir en anglès o alemany, és molt més senzill perquè els nens ja han tingut una bona dosi de llenguatge oral abans de veure’l escrit. Per tant, tot i que les llengües a vegades es pronuncien diferent de com s’escriuen, pel context i per tenir un coneixement previ de la paraula parlada, són capaços de llegir-la bé amb força facilitat.
  • La gramàtica esdevé més senzilla. Els nens que han estat en contacte amb el nou idioma i les seves estructures des de ben petits ja saben molta gramàtica sense ser-ne conscients; ells l’han apresa de forma natural, com si es tractés de la seva pròpia llengua.
  • Més facilitat per parlar l’ idioma. La majoria dels estudiants d’un idioma afirmen sentir una gran inseguretat a l’hora de parlar-lo. Els nens que han parlat l’anglès o l’alemany des del primer dia de classe continuaran fent-ho en un futur; per a ells serà el més natural del món.
  • Millor comprensió oral. Els nens estan diàriament exposats al nou idioma. La seva oïda està acostumada a sentir els sons de l’anglès. Els nens es veuen constantment forçats a esbrinar el significat de les diferents situacions que sorgeixen a la classe utilitzant el seu coneixement de l’ idioma en qüestió, juntament amb la seva intuïció.
  • Els nens no cauen tant en el parany de la traducció directa del seu idioma. Els nens aprenen l’ idioma tal com és. De fet, no fem cap referència ni comparació amb la seva llengua materna. Els tractem com si fossin nadius potencials de l’anglès.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets