Educació en valors

 

Vivim en un món que va a moltes revolucions, sense temps pels altres, per això treballam la col.laboració mútua i desinterassada entre les persones entesa no només com una aportació puntual sinó com la capacitat que té la persona de sentir alegria davant les alegries dels altres i tristessa davant els problemes de les altres persones i a més vol ajudar al benestar de tots aquells tant els que coneix com els que no.
La solidaritat no és un valor que es treballa aïlladament està molt relacionat amb altres valors com la sensibilitat, l’empatia, l’amistat, la justícia.
En la primera infància, es desenvolupen les premises per fomentar la solidaritat, això implica treballar- la des d’un nivell més pròxim com és: prestar atenció i ajuda als companys especialment en el moments de més dificultat, tenir cura dels infants més petits, de les persones majors, conèixer altres realitats que viuen nins, dones…tant del seu entorn com d’altres.
La solidaritat és un valor que no es pot treballar ailladament i de forma puntual, es treballa dins el dia a dia de l’escoleta i després en moments puntuals durant l’any el centre participa en campanyes de sensibilització o d’ajuda on és demana la col.laboració de les famílies perquè també des de l’àmbit familiar es treballi la SOLIDARITAT.

Hem participat en diferents campanyes com: recollida de roba per donar-li un segon ús mitjançan la Fundació Deixalles, recollida de joguines, llet en pols,..per l’ong SOS MAMÀS i la policia Nacional, recollida de material per la LLar dels animals…

Amb aquest treball intentam iniciar la sembra de la llavor de la SOLIDARITAT dins cada un dels nostres infants.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets