Horari

 

A més de l’horari habitual, disposem de dos horaris complementaris per facilitar la conciliació amb la vida laboral. Aquests horaris són:

  • Escoleta “Ben matinera”
    (7h00-8h00)
  • Escoleta “Compartim l’horabaixa”
    (17h30-18h30)
  • Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
    Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB