Horari

 

A més de l’horari habitual, disposem de dos horaris complementaris per facilitar la conciliació amb la vida laboral. Aquests horaris són:

 • Escoleta “Ben matinera”
  (7h30-8h00)
  • Escoleta “Entrada”
   (8h00-9h00)
   • Escoleta “Projectes”
    (9h00-16h00)
 • Escoleta “Compartim l’horabaixa”
  (16h00-17h30)

Entrada tranquila i flexible: Es pot entrar entre les 07:30 fins a les 9:30 (hora máxima d’entrada)

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB