Projectes Principals

Els nostres projectes principals són:

PROJECTE D’ART
Els infants, podem apropar-los a les arts des de molt aviat; no cal esperar que tenguin una determinada edat, però és important començar aquest apropament afavorint el desenvolupament dels sentits.
A l’escoleta, l’apropament a les arts ha de ser sobretot un espai i un temps on l’infant experimenti i investigui situacions artístiques, amb objectes i materials; amb el moviment i l’expressió del seu cos; amb la seva veu i amb la música; amb les seves idees i els seus pensaments per expressar emocions i sentiments. obres exposades.

El projecte d’art es va adaptant a totes les edats fent així possible l’assoliment dels objectius correctament. L’artista en el que ens basem és en Joan Miró i les obres que treballem estan a la col·lecció permanent de la Fundació Pilar i Joan miró. Per clausurar el projecte els més grans fan una visita al museu i veuen les obres exposades.

PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT

El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament psicològic de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control del propi cos i arriba fins al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta.
A partir dels grans blocs de continguts de la psicomotricitat, s’han organitzat les sessions d’aquests tallers entorn als apartats següents:

– Esquema corporal, possibilitats motrius i control postural.
– Exploració dels objectes i primeres classificacions.
– Comunicació corporal i verbal: socialització i dramatització.
– Percepció espacial i nocions de direcció, situació i distància.
– Descobriment del ritme.

Per a que els nostres petits ferrerets puguin fer les sessions d’una manera correcte tenim la sort de comptar amb la col·laboració del CEIP Blanquerna, al costat nostre, que ens deixa les seves instal·lacions (pavelló) un dia a la setmana. Els més grans van a fer les sessions allà des del mes de novembre fins al mes de juny. Quan és primavera la classe dels moixets (1-2 anys de principi d’any) els acompanyen. Els papàs i mamàs poden veure el que fan els seus fills mirant les fotos que els fem a l’accés restringit per a ells que tenim a la pàgina web.

Ens Embrutem

El que pretenem amb aquest projecte és despertar els sentits i les sensacions en els infants.
Jugar amb terra té molts beneficis per ells. Uns quants d’ells són:
– Connectar amb l’aire lliure
– Deixar anar la seva ment i imaginació.
– L’estimulació tàctil
– Coordinació entre mans i ulls
– Potenciar la creativitat i la motricitat.

Tenir un espai per explorar lliurement sense normes i amb elements diversos enriqueix de ben segur les experiències de l’infant.
És un projecte nou que agafem amb moltes ganes. Cada grup classe anirà una vegada a la setmana, per tenir el factor sorpresa. Hi haurà sessions lliures i altres amb elements escollits per treballar diferents objectius.


Anglès per a nins a partir d’1

Anglès per a nins a partir d’1 any amb KIDS&US

Des de fa ja 10 anys, impartim la metodologia de kids&us a partir dels 4 mesos, ja que consideram imprescindible aprofitar tot el potencial d’aprenentatge que tenen els nins fins als 6 anys, per adquirir, una llengua de una manera natural.
La majoria dels nostres alumnes, una vegada finalitzen la seva etapa a l’escoleta, continuen aprenent anglès amb kids&us, ja que es una metodologia que continua fins als 18 anys, a unes instalacions just devora l’escoleta.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB