Projectes Principals

Els nostres projectes principals són:

PROJECTE D’ART
Els infants, podem apropar-los a les arts des de molt aviat; no cal esperar que tenguin una determinada edat, però és important començar aquest apropament afavorint el desenvolupament dels sentits.
A l’escoleta, l’apropament a les arts ha de ser sobretot un espai i un temps on l’infant experimenti i investigui situacions artístiques, amb objectes i materials; amb el moviment i l’expressió del seu cos; amb la seva veu i amb la música; amb les seves idees i els seus pensaments per expressar emocions i sentiments. obres exposades.

El projecte d’art es va adaptant a totes les edats fent així possible l’assoliment dels objectius correctament. L’artista en el que ens basem és en Joan Miró i les obres que treballem estan a la col·lecció permanent de la Fundació Pilar i Joan miró. Per clausurar el projecte els més grans fan una visita al museu i veuen les obres exposades.

PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT
El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament psicològic de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control del propi cos i arriba fins al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta.
A partir dels grans blocs de continguts de la psicomotricitat, s’han organitzat les sessions d’aquests tallers entorn als apartats següents:
– esquema corporal, possibilitats motrius i control postural.
– exploració dels objectes i primeres classificacions.
– comunicació corporal i verbal: socialització i dramatització.
– percepció espacial i nocions de direcció, situació i distància.
– descobriment del ritme.
Per a que els nostres petits ferrerets puguin fer les sessions d’una manera correcte tenim la sort de comptar amb la col·laboració del CEIP Blanquerna, al costat nostre, que ens deixa les seves instal·lacions (pavelló) un dia a la setmana. Els més grans van a fer les sessions allà des del mes de novembre fins al mes de juny. Quan és primavera la classe dels moixets (1-2 anys de principi d’any) els acompanyen. Els papàs i mamàs poden veure el que fan els seus fills mirant les fotos que els fem a l’accés restringit per a ells que tenim a la pàgina web.


http://peti

PROJECTE ENGLISH DAY
Hem iniciat un nou projecte d’anglès complementari al mètode kids & Us ampliant la presència de l’anglès dins les rutines de les classes (participaran totes les classes).Tot això amb l’objectiu de la millora de la nostra qualitat del projecte educatiu del CEI Petits Fererets i aconseguint un bilingüisme català-anglès real pels nostres alumnes.

S’incorporarà una nova mestra de llengua anglesa introduint un English Day cada setmana, que a més de reforçar la feina de les tutores d’aula (farà també de professora de reforç), també introduirà nou vocabulari, expressions, activitats, jocs, contes en anglès… dintre d’un context (no de forma aïllada) i amb un anglès real.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB